Evmarket.AZ - Azərbaycanın Əmlak Saytı


Reklam yerləşdirmə qaydaları

REKLAM YERLƏŞDİRMƏNİN QAYDALARI

BANER REKLAMI

EVMARKET.AZ saytinda Azerbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan reklam yerləşdirmək olar.

EVMARKET.AZ reklamı yerləşdirən şəxs, reklam məzmununa görə məsuliyyət daşıyır. Reklam haqqında EVMARKET.AZ ilə razılaşan şəxs şərtlərin yerinə yetirilməsinin vacib olduğun bilir və məsuliyyət daşıyır.

EVMARKET.AZ saytinda texniki qaydalara uyğun olmayan,  elan yerləşdirmə vaxtına əməl olunmayan reklam yerləşdirilmir.

EVMARKET.AZ Reklamın  yerləşdirməsinin  nəticələri üçün məsuliyyət daşımır.

EVMARKET.AZ əxlaq normalarini pozan ve qeyri-qanuni fəaliyyətin tanıtımını daşıyan elanı yerlışdirmir.

EVMARKET.AZ izahat verməden reklamı saytda yerlışdirməmək hüququna malikdir.

Reklamda göstərilən xidmət, qiymət və ya təklifdə göstərilmiş hər hansı bir əlavə şərt olmadan realliga uyğun olmalıdır.

Yaxşı, əla, daha yaxşı  kimi mükəməlliyin dərəcəsini bildirən sözlər istifadə etmək olmaz.


Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın:

Tel.: +(994 55) 228 0 151

E-mail: ev@evmarket.az

www.evmarket.az